Araling Panlipunan

Question

ano ang magandang solusyon kung
kawalan ng vaccine o gamot sa covid virus​

2 Answer

  • Answer:

    manatili na lamang sa bahay upang mabawasan o maiwasan ang mahahawa ng virus

    Explanation:

  • Iwasan mong pumunta sa mga matataong lugar at humalubilo sa mga tao kung maaari wag kang lumabas ng bahay kung walang importanteng pupuntahan laging magsuot ng mask ay mag sanitize

You May Be Interested