Filipino

Question

10. Mababaw ang luha ni Emma kaya kaunting pantutukso lang ay humagulgol na
ito. Ano ang nais ipagpakahulugan ng salitang nakasalungguhit?
A. Madaling magalit
C. Madaling tumawa
B. Madaling malungkot
D. Madaling umiyak​

1 Answer

You May Be Interested