Filipino

Question

alin sa mga sumusunod ang pangunahing mithiin ng wika

1 Answer

You May Be Interested