Araling Panlipunan

Question

Ang paglaganap ng Islam sa Imperyong Mali naging bantog si Mansa Musa, dahil dito pinatayo niya ang Sakore Mosque ng
anong taon?
A.Taong 1323
B.Taong 1324
C.Taong 1325
D.Taong 1326​

1 Answer

You May Be Interested