Filipino

Question

mga karanasan sa pag gamit ng social media ​

1 Answer

  • Answer:

    Mapapabilis ang komunikasyon at pangangalap ng mga impormasyon na kailangan natin para sa ating pag-aaral.

You May Be Interested