Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

kahulugan ng relihiyon?
15 letters lang po.

2 Answer

  • Answer:

    Ang relihiyon ay isang kalipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultural at pananaw sa daigdig na nag-uugnay ng sangkatuhan sa espiritwalidad at minsan ay sa moralidad.

    Explanation:

  • Answer:

    Ang Relehiyon ay Organisadong sistema na may Paniniwala sa isa o higit pang kinikilalang diyos.

You May Be Interested