Araling Panlipunan

Question

Ano ang pinakamahalagang ambag ng sibilisasyong Gresya na nagbigay karapatan sa mga mamamayan hanggang ngayon na makibahagi sa mga usaping politikal, sosyal at pang ekonomiya ng kanilang bansa?​

1 Answer

  • Answer:

    sarili para sa kanilang pulitikal, economiya, sosyal at kultural na ... pang makatutulong na balakin sa pagitan ng mga bansa at mga katutubo ay, sa ibang ... ekonomiya, panlipunan at kultural na pag-unlad.

You May Be Interested