Araling Panlipunan

Question

anong komisyon na may layunin

1 Answer

  • Answer:

    Komisyong Taft

    Explanation:

    Isa sa mga naisagawa Ng Komisyong Taft Ang pagtatatag Ng libreng pag-aaral sa elementarya at paggamit Ng wikang Ingles sa mga pag-aralan at paglalaan Ng pondo na may halagang 2milyon para sa paggawa Ng mga tulay at daan.

You May Be Interested