Araling Panlipunan

Question

nagmamayari ng dalik ng produksiyon​

1 Answer

  • Answer:

    Ang Sambahayan ay nagmamay ari ng salik ng produksyon at taga konsumo ng tapos na produkto o serbisyo. Mayroong dalawang aktor sa isang ekonomiya ito ay sambahayan at bahay kalakal. Ang Sambahayan ito ay may demand sa produkto ngunit ito ay walang kakayahang lumikha ng isang produkto. Ang Bahay kalakalan naman ay mayroong kakayahang lumikha ng isang produkto.

    Explanation:

    (pa Mark as brainiest answer po)

You May Be Interested