Araling Panlipunan

Question

Ang tawag sa pag-iiba-iba ng klima ng mundo.
a. Global Warming
b. Climate Change
c. Polusyon
d. Pagkakaingin​

0 Answer

You May Be Interested