Araling Panlipunan

Question


Anong REACT-syon Mo?
Panuto: Suriin ang pahayag sa bawat bilang. Iguhit ang finger heart
emoji kung ang pahayag ay nagpapakita ng positibong kalagayan o
sitwasyon at angry face emoji kung negatibo naman ang inilalahad
ng pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Naglunsad ang DOLE ng mga job fair at mga job
hiring and search portal upang makita ang mga
bakanteng trabaho na maaaring aplayan
2. Patuloy ang pagdami ng bilang mga uring
manggagawa na hindi regular.
3. Malaki ang kontribusyon ng mga OFW
pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ng bansa
Hindi nakakasapat ang trabahong nalilikha sa
bilang ng mga manggagawang walang trabaho o
unemployed.
5.
Ginagamit ng mga namumuhunan ang iskemang
kontraktuwalisasyon upang ibaba ang gastos sa
paggawa.
6. Malaki ang naitulong sa ekonomiya ng pagyabong
ng sektor ng serbisyo.
18-A ang
7.
Binigyang-diin ng DOLE D.O No.
karapatan ng mga manggagawa.
8. Iniwasan ng mga kapitalista ang pagbabayad ng
separation pay, SSS, at PhilHealth ng mga manggagawa.
9.
Naglunsad ng job fair ang DOLE para sa mga
manggagawang may kapansanan.
10. Kasabay ng pagtaas ng unemployment ay ang
paglaki rin ng bilang ng mga job skills mismatch

1 Answer

 • Answer:

  1.❤️

  2.☹️

  3.❤️

  4.❤️

  5.❤️

  6.❤️

  7.❤️

  8.☹️

  9.❤️

  10.❤️

  Explanation:

  Yan foee

  Comment nalang foee pag mali

You May Be Interested