Araling Panlipunan

Question

Sinabi ni President Franklin Roosevelt na I shall return Bilang pangako sa mga Pilipino

Katotohanan o Dikatotohanan​

1 Answer

You May Be Interested