Araling Panlipunan

Question

Ang ganap na kompetisyon ay uri ng pamilihang kinikilala bilang ideal o naayon na kung saan malaya ang prodyuser at konsyumer sa
pamilihan. Bakit naging pinakamainam ang ganap na kompetisyon?
A. Walang sino sa kanila ang may kontrol sa takbo ng pamilihan lalo na sa pagtakda ng presyo ng mga produkto.
B. Mas makapangyarihan ang prodyuser sa pagpapataw ng presyo sa mga produkto.
C. Mahina ang partisipasyon ng konsyumer sa bentahan ng mga produkto sa pamilihan.
D. Matibay ang pagtatakda ng presyo ng mga produkto sa bawat partisipasyon ng prodyuser at konsyumer sa presyohan.

1 Answer

You May Be Interested