Filipino

Question

mga tauhan sa rihawani

1 Answer

 • [tex] \large\bold\red{"Rihawani"} [/tex]

  Narito ang mga Tauhan sa kwentong “Rihawani”.

  Rihawani

  • Mga puting usa

  • Isang tao na ninirahan sa lugar

  na iyon

  • Mga dayuhan

  • Gabay ng mga mangangaso

  • Isang Dayuhan

  Rihawani- siya ang diwata na naninirahan sa kagubatan. Ang tagapangalaga ng kagubatan. Siya ang pangunahing tauhan sa kwento, isang diwata na maaaring magpalit ng anyo bilang isang puting usa.

  Mga puting usa- sila ang mga kasama ni Rihawani sa kagubatan at sila ang mga alagad ng diwata.

  Isang tao na ninirahan sa lugar na iyon- siya ang nakakita kay Rihawani ng siya ay maligaw sa kagubatan at magawi sa lugar ni Rihawani.

  Mga dayuhan- sila ang mga dumayo sa lugar na iyon upang mangaso at mamaril ng hayop sa kagubatan.

  Gabay ng mga mangangaso- siya ang gabay na itinalaga sa mga dayuhan upang hindi maligaw ang mga ito sa kagubatan at ng sa gayon hindi sila mapunta sa lugar kung saaan naninirahan ang diwatang si Rihawani.

  Isang Dayuhan- siya ang dayuhan na nangahas at humiwalay sa kanyang mga kasamahan upang mamaril ng hayop sa ibang parte ng kagubatan, siya din ang naka baril sa isang puting usa kung kaya sa huli siya ay pinarusahan ng diwatang si Rihawani.

  #CarryOnLearning

You May Be Interested