Filipino

Question

ano ang kaisipan ng mga taong may dala dalang imahe​

1 Answer

You May Be Interested