Filipino

Question

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Basahin ang mga talata sa kahon. Ibigay ang
mga salita o parirala na magbibigay kahulugan ng nasa kabilang kahon.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Basahin ang mga talata sa kahon. Ibigay ang mga salita o parirala na magbibigay kahulugan ng nasa kabilang kahon. ​

1 Answer

 • Answer:

  Usapan o Dayalog

  "ika nga nila,bawat isa sa atin ay may kani kaniyang makukulay na kuwento ng buhay masalimuot man o masaya"

  Mahalagang Kaisipan

  Si pingkaw pala na sinusundan g mga bata.Gula-gulanit ang kanyang damit na ilang ulit ng tinagpian at may medyas ang isang paa na ewan kung asul o berde.

  Paglalarawan sa Tagpuan

  Nagmumula sa kabayanan,bumabagtas sa nayong ito at patungo sa kabundukan ng sinukuan,

  Kagulat-gulat

  atinggabi at pusikit ng dilim.wasiwas ng ulan,ugong ng mabilis na tubig,ihip ng malakas na bagyo

  Explanation:sana makatulong add princess fajardo ig cessyFajardo04