Araling Panlipunan

Question

Ano ang mabuting epekto ng p populasyon?

1 Answer

  • Pag mas malaki ang populasyon, mas maraming trabahador ang bansa, mas mapapabilis ang produksyon, makakatulong sa ekonomiya.

You May Be Interested