Music

Question

13. Ito ang pundasyon ng musika kung saan doon nakasulat ang
mga nota at iba pang mga simbolo ng musika.
A. Staff
B. Rest
C. Space
D. Musika​

2 Answer

You May Be Interested