Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

Palagi mong naririnig na talagang taliwas
ang opinyon sa isa sa iyong kamag-aral at
siya lang ang ganito sa klase. May mga
kaklase ka na galit sa kanyang mga
sinasabi. Ano ang gagawin mo?​

1 Answer

You May Be Interested