Filipino

Question

naging makatotohanan ba o hindi ang may akda ng sa paglalahad nya ng mga kaisipan o ideya sa akda? patunayan​

1 Answer

  • Yung tungkol sa Alegorya ng Yungib:

    Kasagutan:

    Oo, malinaw at makatotohanan ang mga ideyang nakasulat sa akda ni Plato na Alegorya ng Yungib. Ang mga ginamit niyang bagay at persona ay nagpapatunay sa mga dapat makamit ng isang tao. Kagaya na lamang ng pagiging bukas ang isip at pagpapalawak ng karunungan nang maintindihan natin ng lubos ang mga bagay-bagay na nakapalibot sa atin.

You May Be Interested