Filipino

Question

Kung sinunod lamang niya ang pangaral ng kaniyang ina, hindi siya mapapahiya sa klase. Ito
ay isang uri ng pangngalang,
a. Pantangi b. Pahambing c. Pambalana d. Pasukdol

1 Answer

You May Be Interested