Araling Panlipunan

Question

lo Materval Pantanay, Learners Module Pahina 1214)
Pagnilayan Natin
GAWAIN

6: Buuin Mo Ako!
Buuin ng mga pinaghalo-halong letrang nasa loob
isang parirala (phrase). Ipaliwanag ito sa pamamagitan ng
mula sa mga paksang natalakay.
SU I Y AS A GA W GAP
PALIWANAG:

Answer.

ISYU SA PAGGAWA.Thanks​

1 Answer

You May Be Interested