Araling Panlipunan

Question

mag bigay ng ilang mga suliranin sa paggawa at ipaliwag ang mga epekto nito sa bansa ​

1 Answer

 • Answer:

  Ang mga iilang suliranin sa paggawa ng ating bansa ay ang mga sumusunod

  1.Diskriminasyon at panliligalig sa Iyong Trabaho.

  2.Hindi ligtas na mga reklamo at kundisyon sa lugar ng trabaho

  3.Kawalan ng trabaho .

  Explanation:

  hope it helps

You May Be Interested