Religion

Question

How do objective moral norms/laws affect one's ability to judge
actions​ (5rate ko sa mag sasagot)

1 Answer

  • Explanation:

    dahil ang tanong mo ay nasa category of religion, sasagutin ko ayon sa religion,

    Ang salita ng Dios sa biblia ang kumpletong mga batas ayon sa pananampalataya, magbasa kalang ng kaunti, may matututunan ka, hal: sa pananamit ng mga babae paano ba dapat tayong manamit? dapat ba na mamahalin o maayos at mahinhin na pananamit? nakasulat yan sa biblia

    at sa paghatol, ay sa pamamagitan ng batas o utos ng Dios. hal: sumaway ng una, hanggang pangalawa, pagkatatlo itakwil mo, pero kung ikaw na humahatol na wag siyang mangalunya, ngunit ikaw naman ay nagnanakaw, ay hindi matuwid na paghatol yoon, sana naintindihan mo ang aking paliwanag, magandang araw ^_^

You May Be Interested