Filipino

Question

Bilang mag-aaral, bakit mahalagang malaman mo na ang mga tradisyunal na pagdiriwang sa iba't ibang lugar ng bisaya?​

2 Answer

You May Be Interested