Technology and Home Economics

Question

4 letter word:____is the title of the project or the project​

1 Answer

  • Answer:

    , kung narinig mo to nasa kabila lang kami hinahanap mo pamparampam pamparampam ang sarap sa pakiramdam pamparampam pamparampam pambilog bilog yea tiktok tayo

You May Be Interested