Edukasyon sa Pagpapakatao

Question

kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karanasan, gawi, mga kilos o pasyang ginagawa nito​

1 Answer

You May Be Interested