Filipino

Question

sabihin kung impormal o. di pormal ang salitang pinagbabawal

1 Answer

You May Be Interested