Filipino

Question

Ito ang tawag sa sistema ng pagsulat ng hapon

1 Answer

You May Be Interested