Filipino

Question

ano ang mabuting gawin kapag ikaw na ang magiging presidente dito sa pilininas

1 Answer

  • gumawa ng makakabuti para sa bayan.huwag hahayaan na mapunta sa panganib ang pilipinas.tulungan mk ang mga may kailangan at ipagtanggol ang mga inaapi

You May Be Interested