Filipino

Question

bilang isang kabataan na nasa lungsod ng Palompon leyte, paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa wikang pambansa?​

1 Answer

  • Answer:

    Sa pamamagitan ng laging pagtangkilik rito, lagi ko itong mamahalin, ipagmamalaki at hinding hindi ko ito ikakahiya kailan man. Maaari ko din itong ituro sa iba pang mga kabataan sa aking paglaki, mamahalin ko ito hanggang sa aking huling hininga dahil ako ay isang pilipino at ito'y ikinararangal ko.

You May Be Interested