Filipino

Question

Ano ang kolaborasyon, at bilang isang mag aaral paano mo ito maisasabuhay Lalo na sa panahon ngayon ​

1 Answer

  • Answer:

    Ang kolaborasyon ay tungkol sa agricultural ng tekstong pag-aaral ng mabuti sa panahon na hindi PA tayo nagkakasundong lahat at walang pang pangulo noon

You May Be Interested