Filipino

Question

magkasingkahulugan ba ang nakita at nakasalubong ? ​

1 Answer

  • Answer:

    Hindi

    Explanation:

    Dahil ang nakita ay bagay na iyong inaasahang makita at ang nakasalobong ay bagay na walang paraan na ginamit upang mangyari

You May Be Interested