Music

Question

Sa tunay na buhay paano mo maipapakita ang pagiging flexible o madaling makibagay sa araw-araw mong pakikisalamuhasa sa mga tao?

1 Answer

  • Explanation:

    maraming bagay mo pedeng maipakita Ang pagiging felxible mo halimbawa na lang ay sa pagiging masipag mo.

You May Be Interested